Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odlas var.

Tillbaka till alla lektioner

Eleverna börjar med att välja fem landskap från norr till söder och tar reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap. Eleverna får också berätta om mat som är typisk för platsen som de bor på. I fördjupningen får eleverna titta närmare på mat som odlas och produceras ur ett geografiskt perspektiv från norr till söder.

Elevuppgifter

Hemuppgift

  • Diskutera med dina föräldrar om maträtter som är typiska för platsen som ni bor på eller platsen som någon av er kommer ifrån.

 

Uppgift i skolan

  • Välj fem landskap från norr till söder att arbeta med och skriv in deras namn på rätt plats i landskapskartan.
  • Arbeta vidare med landskapen du valde och ta reda på mat eller maträtter som är typiska för dessa landskap.
  • Skriv och rita på kartan om den mat och de maträtter som ni hittat för de olika landskapen.

 

Fördjupning

  • Gör en analys av din Sverigekarta. Vilka likheter och skillnader ser du i vad som odlas och produceras och vad tror du att dessa beror på?

 

Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Hem- och konsumentkunskap
Levnadsvanor

  • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.